Jeugdcommissie

Om de tennissende jeugd binnen TCA goed te begeleiden is er een extra commissie opgericht, de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:

Lon Albers Voorzitter 06 - 30452379
Carl van Hoek  Techn. zaken / trainingscoördinator  06 - 83171859
Peter van Elk Communicatie Arcen  06 - 24602168
Danielle Bours Algemene zaken  / notuliste  06 - 46032375
Karin van Dijk - Holla Creatieve zaken  06 - 28403288

Heb je als jeugdlid (of als ouder) vragen en/of suggesties, meld je dan bij een van onze commissieleden of
stuur een mail naar:  jeugdcomtca@gmail.com