Lidmaatschap

Nieuwe leden

Nieuwe leden of mensen die interesse hebben om lid te worden van TCA kunnen voor uitgebreide informatie bellen met Nina Krockow (+ 31 6 4546 2282) of mail naar leden@tcarcen.nl.

Een nieuw lid dat zich tijdig aanmeld kan tennisles op eigen niveau krijgen. Training is belangrijk om de sport en techniek goed onder de knie te krijgen en om blessures te voorkomen.

Wil je lid worden van TCA? Download dan hier het aanmeldformulier.

Ledencategorie

Senior: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 23 jaar wordt.
Junior+: vanaf 1 januari van het jaar waarin men 16 jaar wordt en op aanvraag.
Jeugdlid: vanaf 15 jaar en jonger.

 

Contributiebedragen 2020

Contributiebedragen per seizoen in €

Lidmaatschap vanaf

Jeugdlid

Junior +

Senior

Inschrijf

Doe

Steunend Lid

januari-juni

90,00*

83,00

115,00

5,00

60,-

15,00

juli

41,75

57,50

5,00

 

15,00

augustus

28,50

38,00

5,00

 

15,00

september 16,50 23,75 5,00   15,00

* Jeugdleden betalen € 90 per jaar voor ‘alles in één tennis’ (contributie, trainingen, competities e.d.) met twee keer per jaar (1 april en 1 juli) een incasso van  € 45.

Bovendien:

  • Ondersteunende leden betalen € 15,00 per jaar.
  • Bijdrage bij niet opgeven voor activiteiten van de Doe-commissie: € 60,-
  • Senior en junior+ leden van 18-22 jaar zijn verplicht zich op te geven voor kantinedienst en/of baanonderhoud.
  • Junior+ leden van 16 en 17 jaar zijn verplicht zich op te geven voor baanonderhoud; anders betalen ook zij de bijdrage van  € 60,-. Zij mogen geen kantinedienst draaien
  • Leden die zich wel hebben aangemeld, maar niet komen opdagen en geen vervangende werkzaamheden verrichten, betalen 50% van de Doe-bijdrage extra per keer dat dit gebeurt. Dus € 20,- voor de doe en € 10,- boete per keer. Als je dit dus 3x doet betaal je € 90,00

Opzegging van het lidmaatschap

U dient uw lidmaatschap op te zeggen voor 31 januari van het lopende kalenderjaar. Dit kunt u doen bij de ledenadministratie. De ledenadministratie is bij TCA ondergebracht bij het secretariaat en is bereikbaar via bestuur@tcarcen.nl
Indien u zich na 31 januari afmeldt, worden de kosten die wij verschuldigd zijn aan de KNLTB aan u doorberekend.

Gezinskorting

Vanaf het vierde (thuiswonende) gezinslid geldt een korting op de contributie van 50%. De korting wordt gegeven op de contributie van het jongste gezinslid (en niet op de contributie van degene die als laatste lid wordt). Tevens kan door die gezinnen een aanvraag voor gespreide betaling (per 1 april en per 1 juli) van de contributie gedaan worden.

Reductie ivm ziekte/blessures

In principe vindt geen restitutie van contributie plaats, maar verrekening met de contributie van het daaropvolgende jaar. Het seizoen loopt in deze regeling van april t/m september, in totaal 6 maanden. Een periode van 2 maanden is altijd eigen risico voor de leden, in verband met dekking bondscontributie. Bij een ziekteperiode van minstens 3 maanden vindt verrekening plaats; het bestuur beoordeelt iedere aanvraag afzonderlijk.

De percentages reductie per seizoen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Ziek

Restitutie

Senior

Junior+

Jeugdlid

3 mnd

1 mnd

16,67%

16,67%

16,67%

4 mnd

2 mnd

33,33%

33,33%

33,33%

5 mnd

3 mnd

50,00%

50,00%

50,00%